Interaktivní program sekundární prevence „Odvaha ke změně“

Cílovou skupinou projektu jsou mladí lidé ve věku 15 až 18 let, kteří jsou pod dohledem kurátorů, probačních a mediačních úředníků, jsou v péči zařízeních ústavní a ochranné výchovy, pedagogicko-psychologické poradny, docházejí na střední školu či učiliště nebo jsou evidováni jako uchazeči o zaměstnání na úřadu práce. Projekt je určen pro mladé lidi, kteří mají … Pokračování textu Interaktivní program sekundární prevence „Odvaha ke změně“

„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain