optionrally broker Každá námi poskytovaná sociální služba – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Dům na půl cesty Frýdek-Místek, mají svá specifická poslání v souladu s charakterem dané služby (viz rubrika činnosti), stejně tomu je při realizaci preventivních programů – primární a sekundární prevence, při provozu Komunitního centra Bedřiška, či při realizaci evropských projektů.

go

http://katietraxler.com/?vuiowew=rencontres-alternatives-free-festival&c08=66 Přesto mají tyto činnosti jedno společné…………směřují svým charakterem do oblasti sociální prevence.

uns besser kennenlernen

rencontre kerry lavrov Naše motto: „I cesta je cíl“.