site de rencontre pour rencontrer un homme riche

original site Organizace Bílý nosorožec, o.p.s. realizuje od 1. listopadu 2011 nový projekt s názvem „ Další cesta ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce, zkráceně: Nová cesta“. Projekt je financován ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Předpokládané datum ukončení realizace projektu je 30.10. 2013.

http://thinkmaya.com/?biorer=agence-de-rencontre-entre-nous-deux-saguenay&416=91
Aktivity projektu představují komplexní přípravu pro integraci do pracovního a občanského života mladých lidí ve věkové kategorii 15 až 26 ti let věku vyrůstajících bez rodin.

Cílová skupina

http://www.thewoolshed.com.au/?mirti=black-femmes-dating&00d=5b
Ve vztahu k aktivitám projektu je cílová skupina rozdělena na dvě podskupiny:

you could try here klienti dětských domovů a ostatních výchovných ústavů věkové katerogie 15 – 18 let – aktivity projektu jsou zaměřeny zejména preventivně, aby po skončení ústavní výchovy byli klienti lépe připraveni novou situaci zvládnout a integrovat se do standardního životního stylu (30 klientů);
zletilí klienti věkové kategorie nad 18 let do 26 ti let, kteří již ústavní výchovu opustili a nachází se více nebo méně úspěšně v integračním procesu, potřebují pomoc a podporu. Cílem je realizovat poradenské, vzdělávací a pracovní aktivity, které je připraví a usnadní jim vstup na trh práce (16 klientů)

check
Na specifické potřeby cílových podskupin reagují všechny věcné aktivity projektu, které klientům umožní získat pomoc při orientaci v nové situaci a v novém prostředí, navázání kontaktu se širším sociálním prostředím v místě bydliště i v zaměstnání, poskytne jim profesionální komplexní pomoc při řešení problémů a potíží. Relizátor bude úzce spolupracovat se sociálními pracovníky zejména z oslovených dětských domovů (v současnosti je to DD Fulnek a DD Frýdek-Místek), Domů na půl cesty a z dalších organizací zaměřených na oblast sociální prevence.


Klíčové aktivity projektu směřují k:

rencontres entre amoureux des animaux motivaci a sociální aktivizaci prostřednictvím motivačních kurzů a komplexního poradenství pro překonání a řešení problémů, souvisejících s ukončením a opuštěním ústavní výchovy pro celkový počet 46 klientů,
získání nebo zvýšení kvalifikace v rekvalifikačních kurzech úřadů práce a specifických rekvalifikačních kurzech, které nejsou v rekvalifikačních programech ÚP zařazeny – pro minimálně 10 klientů,
souvislou bezplatnou pracovní praxi v rozsahu 1 – 3 měsíce nebo zřízení míst na zkoušku v trvání minimálně 3 měsíce v organizacích, které písemně potvrdily zájem o zapojení do projektu pro minimálně 10 klientů,
zařazení min. 6 klientů do pracovního nebo obdobného poměru v zapojených organizacích a 2 nově zřízená pracovní místa (v přepočteném počtu 1,0 úvazku/1 pracovní místo).
V průběhu projektu bude příslušníkům cílové skupiny poskytováno kontinuálně individuální i skupinové poradenství v řešení osobních, zdravotních, sociálních otázek nad rámec základního poradenství.


V rámci projektu budou cílové skupině zajištěna doprovodná opatření:

totally free gay dating uk  

  • příspěvek na veřejnou dopravu
  • příspěvek na stravování (stravenky)
  • příspěvek na rekvalifikaci


Kontaktní osoby/kontakty

american hookup ebook
Mgr. Markéta Pěgřímová, manager a koordinátor projektu, tel. 774 774 638


Mgr. Markéta Grecmanová, fin. manažer projektu, tel. 774 774 639


Mgr. Jana Stejskalová (roz. Doleželová), koordinátor pro cílovou skupinu, tel. 774 789 831


Mgr. Michaela Kalábová, sociální pracovník, tel. 774 789 842


Email projektu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Pevná linka kanceláře: 596 112 052


plakát Nová cesta


leták Nová cesta


Projekt byl ukončen konferencí k projektu na konci měsíce říjen 2013 (viz prezentace: Prezentace Nová cesta_final) 

 

Výstupy projektu:

 

Projekt podpořil celkem 70 osob z cílové skupiny (39 mužů, 31 žen). Těmto 70 osobám byla poskytnuta podpora v rámci klíčových aktivit (KA02-KA05). Z hlediska sledovaných indikátorů jsou výstupy projektu následující: 


- Indikátor 07.02.00 Počet nově vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné skupiny-celkem: cílová hodnota-2/dosažená hodnota-2; byla vytvořena dvě pracovní místa;
- Indikátor 07.02.01 Počet nově vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné skupiny-muži: cílová hodnota – 1/dosažená hodnota 1; bylo vytvořeno prac. místo pro 1 muže/úv.1,0;
- Indikátor 07.02.02 Počet nově vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné skupiny-ženy: cílová hodnota – 1/dosažená hodnota 1; bylo vytvořeno prac. místo pro 1 ženu/úv.1,0;
- Indikátor 07.41.00 Počet podpořených osob – celkem: cílová hodnota 46/dosažená hodnota 70 (jednalo se nejen o absolventy motivačních kurzů, reakvalifikací, pracovních praxí a přijeté do zaměstnání, ale také o osoby, které využily individuální či skupinové poradenství bez účasti na
dalších aktivitách, celkem bylo uzavřeno 72 dohod o účasti na projektu, 2 osoby podpořeny nebyly);
- Indikátor 07.45.00 Počet podpořených organizací celkem: cílová hodnota 1/dosažená hodnota 1, podpořen byl realizátor akce.

 

 

 


- Indikátor 07.46.13 Počet úspěšných absolventů kurzů-celkem: cílová hodnota 8/dosažená hodnota 11 (9 mužů, 2 ženy).