https://restaurantmartinwishart.co.uk/atom/5697  

rencontres bd en mayenne mujeres solteras con las manos arriba brincando saltando

click to read  

site de rencontre uae http://antonpavlenko.com/?evioter=best-online-dating-sites-2013-uk&ce7=98 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Zahájení realizace projektu: 01.12.2009

Datum ukončení realizace projektu: 30.11.2011

Realizátor: Bílý nosorožec, o. p. s.,

Partner: Vzájemné soužití, o.s.

Projekt byl zaměřen na integraci sociálně vyloučených skupin na trh práce

Cílová skupina


Příslušníci etnických menšin,
osoby z jiného sociokulturního prostředí a
osoby se zdravotním postižením, žijícím v Ostravě a blízkém okolí

Projekt řešil problematiku komplexně od vyhledání a oslovení klienta v sociální exkluzi až ke zlepšení přístupu k pracovním příležitostem a postupnému řešení nejvážnějších problémů. Všechny aktivity projektu směřovaly ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.

Co projekt nabízel?

Účastníkům projektu byly nabízeny vzájemně porvázané aktivity, a to:

 

  • Viagra where can i buy in Jackson Mississippi Motivačně aktivizační kurz, s cílem poskytnout základní orientaci v otázkách zaměstnanosti,bylo možné zvolit ze dvou variant, zkrácená a rozšířená verze
  • zprostředkování a zajištění http://joetom.org/masljana/339 rekvalifikace
    rencontres célibataires la rochelle Kurzy PC dle úrovně účastníka kurzu (začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí a příprava na ECDL- tato možnost nebyla účastníky využita)
  • zprostředkování kontaktu se zaměstnavateli a asistované zapojení do pracovního procesu
  • realizace poradny poskytující individuální i skupinové pracovně právní, sociální, psychologické poradenství, s cílem vést klienta krok za krokem, poskytovat mu podporu i v těch nejjednodušších úkonech a postupně ho vyvést ze sociální exkluze

Veškeré aktivity projektu byly přizpůsobeny situaci, schopnostem, znalostem a zkušenostem účastníků, umožnily poskytnutí:

 

  • pomoci při řešení nejzákladnějších občanských a osobních záležitostí (trvalé bydliště, občanský průkaz, apod.),
  • individuální pomoci a podpory při obnovování nebo získávání pracovních návyků, při vstupu do pracovního procesu, zprostředkování kontaktů s úřady nebo specializovanými pracovišti, asistence a doprovod,
  • možnosti získat základní znalost pro práci s PC a prostřednictvím internetu se lépe orientovat v nabídce práce, provázání s dalšími aktivitami realizovanými žadatelem,
  • doprovodného programu – proplacení nákladů na cestovné během kurzů, zajištění přívětivého a vlídného prostředí.

Se zájemci byly sepsány Dohody o účasti v projektu. Zájemci o rekvalifikaci, kteří splnili vstupní podmínky, byli zařazeni do rekvalifikačních programů.

Místo realizace

Bílý nosorožec, o.p.s., Sociálně aktivizační centrum, Ladislava Ševčíka 420/26, Ostrava Mariánské Hory a Hulvák (zastávka Prostorná)

Výstupy projektu:

V rámci projektu bylo uzavřeno celkem 117 dohod o účasti v projektu. Projekt byl zrealizován v daném termínu.

Hodnocení cílových indikátorů:

Počet podpořených osob celkem/07.41.10:

- cílová hodnota/plán: 80, skutečnost 85

Počet podpořených organizací:

- cílová hodnota/plán: 2, skutečnost: 2 (realizátor projektu a partner projektu),

Počet nově vytvořených inovativních produktů

- cílová hodnota/plán: 1, skutečnost: 1

Projekt nenaplnil ve 100 % indikátor 07.46.13 Počet úspěšných absolventů kurzů celkem (cílová hodnota/plán: 99, skutečnost: 95 úspěšných),tři osoby zdárně ukončily rekvalifikaci, ovšem těsně po termínu ukončení projektu, a jedna osoba měla hrazen kurz přes ÚP nejsou tedy započítány. Indikátor 07.46.13 byl tak naplněn z 96 %. Během realizace projektu získalo zaměstnání celkem 41 účastníků.

Kontakty


Mgr. Markéta Pěgřímová, manažer projektu, 774 774 638
Mgr. Markéta Grecmanová, fin. manažerka, 774 774 639
Mgr. Jana Doleželová, koordinátor pro cílovou skupinu (774 789 831),

Email projektu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Email vedení organizace: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pevná linka kanceláře vedení: 596 112 052