Organizace realizuje řadu dílčích projektů, které přímo nespadají do základních činností organizace ve smyslu poskytování registrovaných sociálních služeb nebo programů primární a sekundární prevence či Komunitního centra Bedřiška.

 

Podrobné informace naleznete v přehledu těchto dílčích projektů v záložce projekty.