go to link Město Ostrava vykazuje v posledních letech poměrně vysoký výskyt sociálně patologických jevů úzce souvisejících s dětmi a dospívající mládeží. Kromě nich je tu také skupina dětí a mládeže, která se sice sama trestné činnosti dosud nedopustila, ale vzhledem k prostředí, ve kterém se pohybuje, je zvýšená pravděpodobnost, že se tyto osoby stanou pachateli trestné činnosti nebo jejich chování bude vykazovat znaky spadající do oblasti sociálně patologických jevů. Na tuto situaci se naše organizace Bílý nosorožec o.p.s pokusila reagovat nejprve prostřednictvím Výchovně vzdělávacího programu sekundární prevence, který nesl název „Je to o nás“ (realizace od 16. dubna 2012 do konce listopadu 2012). Následně byl program sekundární prevence modifikován a je realizován již několik let s podporou Statutárního města Ostrava.

broker für optionen

Zaměření programu sekundární prevence a cílová skupina

source link Program je zaměřen na děti ve věku 10-15 let, které se dostaly do střetu se zákonem nebo je u nich vysoká pravděpodobnost výskytu sociálně patologického chování. V roce 2012 byl program realizován prostřednictvím tří samostatných běhů pro 3 skupiny dětí a mládeže (cílová skupina dětí a mládeže z obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Poruba a Ostrava-Jih). V roce 2013 byla zapojena přímo ZŠ Gen. Janka (za obvod MH a Hulváky). V roce 2014 to byly dvě skupiny účastníků z obvodu Ostrava-Jih a Ostrava-Poruba. V roce 2017 bylo zařazeno celkem již pět samostatných skupin účastníků (nově také Slezská Ostrava, Ostrava-Jih).

go to link

http://fbmedical.fr/aftepaes/6128 Účastníci se do projektu zapojují na základě doporučení SPOD, participujících základních škol včetně samotného účastníka či jeho blízkých osob. Někteří z již zařazených účastníků jsou zároveň uživateli Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (poskytovatel Bílý nosorožec, o.p.s.). Projekt je realizován prostřednictvím individuálních a skupinových setkání a motivační akce. Úspěšnost je hodnocena na základě vstupního a výstupního hodnocení, ve spolupráci s OSPOD a základními školami. Využívána je širší škála metod včetně sebehodnocení a zpětných vazeb samotných účastníků projektu.

http://bodowlaw.com/?biopeme=binary-option-robot-test&f7a=d7

follow Účast v projektových aktivitách je dobrovolná, pro účastníky bezplatná a plně při nich respektujeme individualitu každého účastníka. Tento princip se odráží také v možnosti využití individuálního poradenství pro jednotlivé účastníky, včetně jejich rodinných příslušníků.

interactive brokers demo

http://www.amisdecolette.fr/?friomid=site-de-rencontre-20-ans-gratuit&244=1d Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostrava“ (Program byl v jednotlivých letech realizován v rámci samostatných projektů – přehled: viz rubrika projekty).