click over here now Statutární město Ostrava vykazuje poměrně vysoký počet dětí, které jsou v péči kurátorů pro děti a mládež. Ti vnímají nutnost systematické a komplexní práce s cílovou skupinou. V souvislosti s tím organizace Bílý nosorožec, o.p.s. realizuje Program sekundární prevence, již od roku 2012. Ten je určen dětem a mladým lidem, kteří mají projevy rizikového chování, dopouští se deliktů, trestné činnosti, chování, kterým porušují normy společnosti, nebo naplňují jiné charakteristiky (podle zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí) k tomu, abychom je pojímali jako děti „ohrožené“. Zásadním cílem projektu je eliminace projevů rizikového chování a vytvoření prostoru pro rozvoj osobnosti.

anonymous K realizaci programu je nutno podotknout, že organizace Bílý nosorožec, o.p.s. má pověření v výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

conocer mujeres ny  

femme cherche amitie algerie site rencontre gratuit forum Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje.

 

http://www.tsv-warthausen.de/prikotre/6466  

piattaforme trading non italiane Zaměření programu sekundární prevence a cílová skupina

 

Cílovou skupinou jsou tedy klienti kurátorů pro děti a mládež, kteří mají 10 až 15 let a žijí trvale ve vybraných obvodech Statutárního města Ostrava. Nezletilý do projektu vstupuje na základě doporučení pracovníka SPOD a smluvního vztahu mezi jeho zákonným zástupcem a realizátorem projektu. V současné době organizace spolupracuje s OSPODy těchto městských obvodů: Jih, Poruba, Mariánské Hory a Hulváky, Vítkovice, Slezská Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz a Radvanice a Bartovice.

Účastníkům projektu je nabízeno:

-       účast v běhu programu

-       individuální či rodinné konzultace

-       poradenství

V rámci kalendářního roku jsou realizovány 4 běhy programu (2x jaro, 2x podzim). Běh obsahuje  12 setkání a 1 preventivní exkurzi. Každé setkání má své tematické zaměření, užívá se v něm řada technik, metod a činností tak, ať je pro cílovou skupinu interaktivní a zážitkové. Účastník by měl získat nové informace (z problematiky rizikového chování a oblasti práva), prostor pro rozvoj osobnosti (rozvoj schopností a dovedností, učení se nových a společensky přijatelných vzorců chování) a možnost poznat sám sebe, vrstevníky a realizační tým. Ten je složen z facilitátora a lektora, jejichž úkolem je (kromě výše uvedeného) vytvořit bezpečné prostředí a dbát na individualitu každého z účastníků.

Účast v projektových aktivitách je dobrovolná a pro účastníky zcela bezplatná. Všichni, se kterými je podepsána dohoda o účasti v projektu, mohou, využít i možnost individuálních či rodinných konzultací a poradenství (ambulantního a terénního).

 

Rozdělení obvodů do jednotlivých běhů pro rok 2018:

  1. běh – Poruba
  2. běh – Slezská Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Radvanice a Bartovice
  3. běh – Mariánské Hory a Hulváky, Vítkovice
  4. běh – Jih

Každý běh je složen z 10-12 účastníků, skupina účastníků je po celou dobu stejná, nemění se. Každý z nich má povolené pouze 3 absence. Po ukončení účasti v programu je na OSPODy odesílána jeho výstupní anamnéza.

 

click here to read Realizační tým:

Mgr. Lukáš Grochal (koordinátor a facilitátor) a Mgr. Irena Štulíková, DiS. (lektor) – 2. a 4. běh

Mgr. Žaneta Válková (facilitátor) a Lukáš Šarina, DiS. (lektor). – 1. a 3. běh

 

ffxiv dating reddit Kontakty:

Mgr. Lukáš Grochal, tel.: 774 789 844, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Irena Štulíková, DiS, tel.: 774 789 842, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Lukáš Šarina, DiS, tel.:774 789 841, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje.

 

https://1.emaily.eu/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=24829&_part=2&_embed=1&_mimeclass=image&_thumb=1