Email: prevence/at/bilynosorozec.cz, tym/at/bilynosorozec.cz

 

Mgr. Lukáš Grochal, tel. 774 789 844

kordinace programu prevence/lektorování/lektor sekundární a primární
prevence

 

Mgr. Jana Stejskalová (roz. Doleželová), tel. 774 789 831

lektorování / lektor sekundární prevence

 

Bc. Jaroslava Honusová, tel. 774 789 843

lektorování/lektor primární prevence/

 

Lukáš Šarina, DiS.

lektorování / lektor primární a sekundární prevence

 

Bc. Kateřina Mentuzová

lektorování / lektor primární a sekundární prevence