Email: prevence/at/bilynosorozec.cz, tym/at/bilynosorozec.cz

 

Mgr. Kateřina Grofková (roz. Mentuzová), tel. 774 789 831

kordinace programu primární prevence/lektorování/lektor primární prevence

 

Mgr. Lukáš Grochal

lektorování / lektor primární prevence

 

Lukáš Šarina, DiS.

lektorování / lektor primární prevence

 

Mgr. Martina Filipcová

lektorování / lektor primární prevence

 

Tereza Sklenková, DiS.

lektorování / lektor primární prevence