Historie programu

Organizace Bílý nosorožec o.p.s. realizovala od roku 2007 výchovně vzdělávací a resocializační program s názvem „Právo pro každý den“. Původně byl tento program realizován jako probační ve spolupráci s PMS Ostrava, od roku 2008 jej nabízíme samostatně, a to se souhlasem organizace Partners Czech, Praha.

 

Podoba programu primární prevence

Program původně vyšel z metodiky výše uvedeného práva, ale byl již několikrát modifikován pro potřeby naší cílové skupiny a přidáváme další témata na základě zakázky, zejm. ze strany zapojených základních škol, popř. středních škol.

Program byl v roce 2011 nejprve realizován prostřednictvím projektu Právo 2011 – „Financováno z rozpočtu SMO“. Projektové aktivity směřovaly do oblasti primární prevence, ke snižování rizikového chování a k ochraně jednotlivců i společnosti. Besedy byly realizovány interaktivní formu, při které je velmi důležité zapojit všechny účastníky tak, aby se vyjádřili k danému tématu, s respektem k odlišnému názoru druhého. Tomuto napomáhali lektoři, kteří jsou v některých situacích i v roli tzv. „facilitátora“. V roce 2016 jsme pilotně zařadili i realizaci tzv. růstových skupin (Základní škola Karasova, Ostrava).

Koordinátorem programu a zároveň lektorem byla v roce 2011 Bc. Hana Horklová. V letech 2012 - 2015 program koordinovala Bc. Jaroslava Honusová, v roce 2016 Mgr. Lukáš Grochal, v roce 2017 převzala koordinaci celého programu primární prevence Bc. Kateřina Mentuzová. http://energocredit.am/sdsd/8038 „Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostrava“ (Program byl v jednotlivých letech realizován v rámci samostatných projektů – přehled: viz rubrika projekty).

Cílová skupina

V současné době tvoří cílovou skupinou zejména děti a mládež vybraných školských zařízení v Ostravě a blízkém okolí, témata jsou volena na základě zakázky školního metodika prevence. Jednotlivá témata se v průběhu realizace programu měnila a upravovala na základě zájmu.

 

Nabízená témata:

http://www.ivst-vz.de/?debin=zoomtrader-agb
Vztahy ve třídě

Beseda je zaměřena na vztahy ve třídě, klima třídy, zdravé jádro třídy.

go here Šikana obecné vymezení

Beseda je zaměřena na základní pojmy, které souvisí se šikanou, co je šikana, druhy šikany, agresor, oběť, setkání se šikanou.

wie funktioniert 24option Kyberšikana v praxi

Beseda je zaměřena na seznámení s kyberšikanou, rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou, jednotlivé druhy kyberšikany.

http://wallakra.com/?santavswediya=generika-Tadalafil-billig&2d0=f4 Co nám říkají „ZNAČKY“

Beseda je zaměřena na bezpečnost na cestách do školy, bezpečnost venku při hrách, povědomí o značkách.

miglior broker per opzioni binarie Příběh hodného dědečka

Beseda je zaměřena na poznání svých hranic ve vztahu k ostatním lidem, prevenci sexuálního zneužívání.

opzioni binarie con deposito minimo 10 euro Jak se chovat k okolí

Beseda je zaměřená na chování k lidem, zvířatům, chování v dopravních prostředcích a akcích aj.

opzioni binarie con strumenti Rodina a vztahy

Beseda je zaměřena na rodinu, vztahy v rodině, odlišnost rodin ve vztahu ke kolektivu.

http://karenwritesromance.com/?bioeier=ip-opzioni-binarie-con-demo-gratis&e16=8e Drogy

Beseda je zaměřena na prevenci zneužívání drogy, osvětě o typech drog, příběhy při setkání s drogou, dopady užívání drog.

https://mummiesclub.co.uk/bilbord/1343 Subkultura mládeže

Beseda je zaměřena na pojem subkultura, nejčastější druhy subkultur v ČR, historie subkultur

partnersuche aus polen Šikana se zaměřením na vztahy ve třídě

Výskyt šikany ve třídě, řešení šikany za pomocí třídy, spolupráce s třídním učitele.

http://www.siai.it/?ityies=autopzionebinaria&1eb=96 Adaptace

Beseda je zaměřena na adaptaci nových žáků, adaptaci jednoho žáka na třídu, adaptaci žáků na nového třídního aj.

Vliv medií a reklamy

Beseda je zaměřena na okolní svět a media (reklama, noviny, Facebook, mobilní telefony aj)

Dále jsou realizovány besedy na téma: Vzdělání, hygiena těla, sexuální výchova, povolání, komunikace s rodinou a přáteli, finance, tetování, nebezpečné vlivy


Celkové dopady na cílovou skupinu:

  • zvýšení právního povědomí

  • eliminace sociálně patologických jevů

  • rozvíjení nejen právních znalostí, ale i praktických dovedností, potřebných v osobním i profesním životě.

  • podpora a pomoc u dětí a mládeže, které procházejí obtížným životním obdobím

  • celospolečenský dopad


Např. v roce 2011 (projekt Právo 2011)proběhlo celkem 88 akcí (85 besed zaměřených na primární prevenci, které probíhaly na vybraných ZŠ a zařízeních sociální prevence v rámci Ostravy a 3 návštěvy kina jako motivačního prvku odměny pro děti a mládež, které se pravidelně účastnily v rámci KC a NZDM). Celkový počet účastníků: 958 (besedy-934, kino-24), celkový počet akcí: 85.

 

Ceník besed primární prevence:

Cena za besedu na žáka od roku 2014 - 20 Kč.