email: prevence/et/bilynosorozec.cz

 

Mgr. Kateřina Grofková (roz. Mentuzová), tel. 774 789 831

koordinace/koordinátor programu primární prevence