kevin durant dating list rencontres par affinitУЉs psychologiques Činnost byla s platností od 1.1.2019 převedena na organizaci Centrum sociálních služeb Ostrava, Jahnova 867/12, 709 Ostrava

that site check this link right here now www.css-ostrava.cz

ou rencontrer homme americain  

This Site  

rencontre eyguieres Komunitní centrum (dále jen KC) vzniklo v lokalitě Bedřiška na podzim roku 2010 díky společnému úsilí několika spolupracujících subjektů: místní komunity v čele s občanským sdružením Osada Bedřiška, organizace Bílý nosorožec, o.p.s., Vzájemné soužití, o.s., Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Magistrátu města Ostravy. KC bylo vybudováno díky projektu s názvem „Bedřiška žije“, který byl financován z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR (Úsvit) a bylo slavnostně otevřeno 23.11. 2010. Mezi další zainteresované subjekty patří také Městská policie Ostrava a Policie ČR. Provozovatelem KC je organizace Bílý nosorožec, o.p.s., majitelem prostor Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.  Od roku 2011 je činnost KC financována z rozpočtu Statutárního města Ostrava, příjemcem podpory je organizace Bílý nosorožec, o.p.s. (viz rubrika projekty).

Komunitní centrum BedřiškaKC se nachází v městské části Ostrava – Hulváky, v tzv. osadě Bedřiška (např. ulice Bedřišská, Jasinkova), která je označována jako sociálně vyloučená lokalita. Žijí zde osoby jak z minoritní, tak majoritní části společnosti.V KC probíhá v průběhu pracovního týdne řada výchovně – vzdělávacích a zejména volnočasových aktivit v rámci prevence. 

5 place des rencontres 77200 torcy  

 

 

 

 

Komu Komunitní centrum Bedřiška slouží

KC je určeno dětem a mládeži ve věku od 3 let do 26 let z lokality Bedřiška.

Vybrané aktivity jsou určeny zejména pro děti, rodiče se mohou účastnit společných výletů či akcí, navštívit aktivity KC 

Cíl KC Bedřiška

Za vybudováním KC byla silná motivace místních lidí vytvořit v lokalitě Bedřiška bezpečné prostředí a změnit svůj životní styl. Hlavním cílem bylo a je rozvíjet znalosti, schopnosti a dovednosti dětí a mládeže a vyplnit smysluplně jejich volný čas v rámci řízených aktivit v KC. Aktivity, které probíhají v KC, přispívají ke vzdělávání dětí, zejména ke zlepšení školních znalostí, školního prospěchu, snížení záškoláctví, snížení kriminality prostřednictvím osvěty a smysluplného trávení volného času.

Pracovníci KC vedou děti a mládež k rozvoji v oblasti společenského chování, k získávání vztahu k lokalitě Bedřiška, k seznámení se vznikem a historií místa, kde bydlí, k udržování životního prostředí a života komunity.

Aktivity KC

Aktivity jsou zaměřené zejména na smysluplné trávení volného času dětí a mládeže, součástí jsou také vybrané vzdělávací aktivity směřující ke zlepšení školního prospěchu a k prevenci sociálně patologických jevů. Jedná se o skupinové formy práce s cílovou skupinou, v případě potřeby je s dětmi pracováno i individuálně. Využívány jsou nácvikové a rozvojové metody, nápodoba, sociální učení, zpětná vazba a zkušenostní učení.

Aktivity KC jsou vedeny kmenovými zaměstnanci organizace Bílý nosorožec, o.p.s., a také osobami žijícími v dané lokalitě. Činnost komunitního centra není sociální službou, aktivity směřují zejména do oblasti smyslupného trávení volného času v rámci prevence kriminality.

check it out Mezi nabízené aktivity dle realizovaných projektů patří zejména:

  • Doučování – dle individuálních potřeb dětí
  • Výtvarná dílna – seznámení s různými technikami výtvarných činností a práce s nimi
  • Klubík – poslech hudby, volná hra, společenské hry, tanec
  • Taneční kroužek – zachování tradice romského tance
  • Sportovní kroužek – rozvoj pohybových dovedností – v reálu se jedná zejména o fotbal a kondiční trénink, míčové a jiné hry
  • Tvořivá- rukodělná dílna – rozvoj jemné motoriky, ruční práce

Kromě výše uvedených pravidelných aktivit se v rámci KC pořádají výlety, které probíhají cca jednou za tři měsíce dle preferencí cílové skupiny. V KC se uskutečňují nepravidelně akce k různým výročím, svátkům apod. Na nich se děti a mládež navštěvující aktivity centra prezentují tanečními či hudebními vystoupeními.