Vedení organizace


Email: vedeni/at/bilynosorozec.cz

tel. 596 112 052

Adresa sídla organizace

Bílý nosorožec, o.p.s., Ladislava Ševčíka 420/26, 709 00 Ostrava Hulváky
Bankovní spojení: Raiffeisen bank a. s., číslo účtu: 2115913001/5500
IČO: 268 63 901

 

Ing. Markéta Hořáková, tel. 733 714 049

ředitelka organizace/statutární zástupce/

 

Mgr. Markéta Grecmanová, tel. 774 774 639

finanční manažer  / finance /


Mgr. Markéta Bartáková (roz. Pěgřímová), DiS., tel. 774 774 638

koordinátor / vedoucí sociálních služeb/koordinace, management

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Email: vedeni/at/bilynosorozec.cz; tym/at/bilynosorozec.cz

 

Mgr. Markéta Bartáková (roz. Pěgřímová), DiS. tel. 774 774 638

sociální práce / vedoucí sociálních služeb

 

Lukáš Šarina, DiS., tel. 774 789 841

sociální práce / sociální pracovník /zástupce vedoucí soc.služby 

 

Mgr. Irena Štulíková, DiS., tel. 774 789 842

sociální práce/sociální pracovník

 

Mgr. Kateřina Grofková (roz.Mentuzová), tel. 774 789 831

sociálně pedagogická činnost / aktivity s dětmi a mládeží / pedagogický pracovník

 

Veronika Borovičková, DiS.

sociální práce/ sociální pracovník/aktivity s dětmi a mládeží /

 

Tereza Sklenková, DiS.,tel. 774 789 811

sociální práce/sociální pracovník

 

Nina Poláková, tel. 774 774 636

sociální práce/pracovník v sociálních službách

 

Růžena Krivá, tel. 725 555 646

sociální práce/pracovník v sociálních službách

 

Programy primární a sekundární prevence


Email: prevence/at/bilynosorozec.cz, tym/at/bilynosorozec.cz

 

Mgr. Lukáš Grochal, tel. 774 789 844

koordinace sekundární prevence/ metodická činnost / lektorování/ lektor sekundární prevence

 

Mgr. Kateřina Grofková (roz. Mentuzová), tel. 774 789 831

koordinace primární prevence/ lektorování /koordinátor primární prevence, lektor primární a sekundární prevence

 

Lukáš Šarina, DiS.

lektorování / lektor primární a sekundární prevence

 

Tereza Sklenková, DiS.,

lektorování / lektor primární prevence

 

Interaktivní program sekundární prevence (Odvaha ke změně)                                                        CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003895

Email: sekundarni.prevence/at/bilynosorozec.cz

 

Mgr. Lukáš Grochal, tel. 774 789 844,

management, koordinace / case manager

 

Mgr. Kateřina Grofková (roz. Mentuzová), lektor specialista

Daniel Baumruk, letor preventista

Mgr. Hana Kubíčková, PhD., terapeut 1

Mgr. Kateřina Hižnajová, facilitátor 1

Mgr. Tomáš Zmija, facilitátor 2

Mgr. Jiří Skalský, diagnostik

 

 

Komunitní centrum Bedřiška


Email: tym/at/bilynosorozec.cz

 

Tereza Sklenková, DiS.,tel. 774 789 811

koordinace/koordinátor

aktivity s dětmi a mládeží/pedagog volného času

 

Veronika Borovičková, DiS.

aktivity s dětmi a mládeží/vedoucí aktivit

 

Adresa/nezasílat poštu – adresa pro poštovní zásilky viz sídlo organizace!

Komunitní centrum Bedřiška, Bedřišská 18, 709 00 Ostrava-Hulváky

 

Neformální předškolní příprava

Email: spoludoskolky/at/bilynosorozec.cz

 

Mgr. Martina Filipcová, tel. 774 789 810

koordinace/koordinátor

 

Bc. Anežka Vrágová

pedagogická činnost s dětmi/pedagog

 

Nina Poláková

terénní práce/asistence/terénní pracovník, asistent pedagoga

 

Volnočasové aktivity na ubytovnách Čujkovova, Výstavní

Email: tym/at/bilynosorozec.cz

 

Tereza Sklenková, DiS.,tel. 774 789 811

koordinace/koordinátor

 

Nina Poláková, tel. 774 774 636 (ubytovna Výstavní)

aktivity s dětmi a mládeží/vedoucí aktivit

 

Růžena Krivá, tel. 725 555 646 (ubytovna Čujkovova)

aktivity s dětmi a mládeží/vedoucí aktivit

Dům na půl cesty Frýdek - Místek (DPC FM)

Email: dumnapulcesty/at/bilynosorozec.cz

Telefon (kancelář služby): 558 434 029

 

Mgr. Markéta Bartáková (roz. Pěgřímová), DiS., tel. 774 774 638

sociální práce / vedoucí služby

 

Daniel Baumruk, tel. 774 789 830

sociální práce /terapie/pracovník v sociálních službách/terapeutický pracovník

 

Adresa DPC FM:

Bílý nosorožec, o.p.s., Dům na půl cesty Frýdek-Místek – kancelář služby, Antonínovo náměstí 92, 738 01 Frýdek-Místek

Byty DPC FM: Místek (3 bytové jednotky)

 

Adresa sídla organizace

Bílý nosorožec, o.p.s., Ladislava Ševčíka 420/26, 709 00 Ostrava Hulváky
Bankovní spojení: Raiffeisen bank a. s., číslo účtu: 2115913001/5500
IČO: 268 63 901

 

Bílý nosorožec, o.p.s. je také na facebooku, kde můžete sledovat aktuální dění!

https://www.facebook.com/bilynosorozec