Studenti Soukromé střední odborné školy, s.r.o., Frýdek-Místek, TGM 456, předali dne 21.12.2015 Domu na půl cesty Frýdek-Místek věcný dar, který bude předán přímo uživatelům služby.

 • Napsal Markéta Bartáková
 • Zveřejněno: 24. prosinec 2015

hookup sites that are free Tímto bychom jménem našich uživatelů rádi poděkovali studentům, kteří  uspořádali sbírku a následně ji v doprovodu pedagoga předali pracovníkům služby Dům na půl cesty Frýdek-Místek. Sbírka obsahovala potřeby pro úklid domácnosti a drobné osobní vánoční dárky ve formě svícnů, svíček, hrníčků. Děkujeme a přejeme krásné a klidné Vánoce.

Dům na půl cesty Frýdek-Místek

Dům na půl cesty Frýdek-Místek připravuje změnu v počtu bytů

 • Napsal DPC
 • Zveřejněno: 16. únor 2015

site de rencontre russe photos Na konci ledna 2015 bude ukončena s organizací Bílý nosorožec, o.p.s. nájemní smlouva k jednomu z bytů Domů na půl cesty o velikosti 4+1, s kapacitou 5 uživatelů, v majetku Magistrátu města Frýdek-Místek. Od konce ledna 2015 tak budou mít uživatelé k dispozici dva nové byty a to byt 0+2 (byt v majetku Magistrátu Frýdek-Místek), s kapacitou 2 uživatelé (2 jednolůžkové pokoje) a byt 2+1 (v majetku RPG Byty, s.r.o.) s kapacitou 3 uživatelé (1 jednolůžkový a 2 dvoulůžkové pokoje). V bytech DPC tak bude nižší počet uživatelů, celková kapacita 9 uživatelů však zůstane celkově zachována. Služba tak bude mít k dispozici 3 byty (3+1, 2+1, 0+2).

uv sterilizer hook up  

Vánoční bowling – Dům na půl cesty Frýdek-Místek

 • Napsal DPC
 • Zveřejněno: 18. prosinec 2014

I v letošním roce proběhne v Domě na půl cesty Frýdek-Místek tradiční Vánoční bowling, který je příležitostí k setkání všech uživatelů sociální služby s pracovníky v adventním čase. Opět se utkají proti sobě dvě družstva, uživatelé dvou samostatných bytových jednotek a v každém z nich bude účasten jeden pracovník služby. Akce se koná 9.12.2014 v době od 16:00 do 18:00 hodin, následovat bude společné posezení s ohlédnutím za rokem 2014 ve službě.

 

Inspekce kvality sociálních služeb v Domě na půl cesty

 • Napsal DPC
 • Zveřejněno: 8. červenec 2013

V termínu od 20.8. do 22.8.2013 probíhala v Domě na půl cesty Frýdek-Místek inspekce kvality sociálních služeb, ze strany Úřadu práce. Organizace nemá uložena žádná nápravná opatření. Ve všech sledovaných kritériích bylo dosaženo minimálně 2 bodů z maximálních možných 3 bodů. Inspekčnímu týmu děkujeme za jejich zpětné vazby a partnerský přístup po celý průběh inspekce, našim uživatelům za jejich spolupráci při rozhovorech s inspektory a otevřenost.

Management organizace Bílý nosorožec, o.p.s.

 

Uživatelé služby Dům na půl cesty se podíleli na výzkumu UK

 • Napsal Mgr. Markéta Pegřímová
 • Zveřejněno: 11. červen 2013

Sociální služba Dům na půl cesty Frýdek-Místek byla oslovena s nabídkou účasti svých klientů na výzkumu, který je realizován ve spolupráci Pedagogické a Lékařské fakulty UK v Praze. Cílovou skupinu tvořili respondenti starší 18 ti let, kteří strávili alespoň 1 rok v ústavní výchově nebo pěstounské péči, a to do věku 10 let. Pracovník DPC FM oslovil také Dětský domov Čeladná a Frýdek-Místek, skupina byla následně rozšířena ještě o respondenty z Ostravy a Třince. Dotazník byl respondenty vyplňován v místě kanceláře služby DPC Frýdek-Místek dne 8.6.2013 a účastnilo se jej celkem 13 respondentů, včetně pracovníka služby DPC FM. Délka vyplnění dotazníku: cca 1,5 až 2 hodiny. Šetření bylo zahájeno v 9:45 hodin, ukončeno ve 12:30 hodin. Organizaci bylo vyjádřeno poděkování za spolupráci a zajištění technického zázemí, stejně tak dík patří všem respondentům, kteří se na něm podíleli.

 

Dům na půl cesty přijal sociálního pracovníka

 • Napsal Mgr. Markéta Grecmanová
 • Zveřejněno: 24. leden 2011

Dne 03.01.2011 nastoupil do nově otevřené sociální služby Dům na půl cesty ve Frýdku-Místku odborný sociální pracovník. Na toto pracovní místo organizace vyhlásila vnější výběrové řízení.

 

Dům na půl cesty

 • Napsal Mgr. Markéta Pegřímová
 • Zveřejněno: 17. leden 2011

Dne 17. ledna 2011 byla organizaci Bílý nosorožec, o.p.s. nově zaregistrována sociální služba Dům na půl cesty ve Frýdku-Místku (identifikátor 6999964). Dům na půl cesty poskytuje pobytové služby osobám od 18 ti do 26-ti let věku, které:

 • po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež,
 • odcházejí z pěstounské péče,
 • jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby,
 • popř. nemají vhodné zázemí v rodině (ztráta bydlení, týrání, vztahové problémy).

Služba poskytuje těmto mladým dospělým na přechodnou dobu ubytování a podporu při vstupu do samostatného života, směřuje k posílení jejich vlastních kompetencí, k rozvoji jejich schopností, dovedností, s cílem začlenit je do běžné společnosti. Služba je realizována na základě smlouvy o poskytování sociální služby zpravidla na dobu nepřesahující 1 rok a je přednostně určena osobám s trvalým bydlištěm ve Frýdku-Místku a okolních obcích (Frýdecko-Místecko).

Uživatelé mají v tuto chvíli k dispozici 2 byty (v majetku RPG Byty, s.r.o.), s kapacitou 7 osob, organizace zajišťuje další byt, aby mohla službu poskytnout celkem 10-11 uživatelům. Ke dni 17. 1. 2011 byly uzavřeny první 2 smlouvy o poskytování sociální služby.
Služba je spolufinancována v rámci projektu OP LZZ, oblast podpory 3.1. s názvem „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, jehož realizátorem je Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, Ostrava. Tato organizace je generálním dodavatelem služby Dům na půl cesty a Bílý nosorožec, o.p.s. je zde v roli poskytovatele-subdodavatele. Výše úhrady za poskytovanou službu ze strany uživatele činí 90 Kč/den.