Email: vedeni/at/bilynosorozec.cz

tel. 596 112 052


Adresa sídla organizace

Bílý nosorožec, o.p.s., Ladislava Ševčíka 420/26, 709 00 Ostrava Hulváky
Bankovní spojení: Raiffeisen bank a. s., číslo účtu: 2115913001/5500
IČO: 268 63 901


Mgr. Markéta Grecmanová, tel. 774 774 639

ředitelka organizace/statutární zástupce/

finanční manažer a personalista / finance a personalistika/

Mgr. Markéta Bartáková (roz. Pěgřímová), DiS. tel. 774 774 638

člen správní rady

koordinátor / vedoucí sociálních služeb/koordinace, management