buy strattera http://www.sv-st-blasien.de/?sheldon=singles-gifhorn-umgebung&c42=94 Email: vedeni/at/bilynosorozec.cz

single waldeck frankenberg tel. 596 112 052


Adresa sídla organizace

discover this info here Bílý nosorožec, o.p.s., Ladislava Ševčíka 420/26, 709 00 Ostrava Hulváky
Bankovní spojení: Raiffeisen bank a. s., číslo účtu: 2115913001/5500
IČO: 268 63 901

 

Ing. Markéta Hořáková, tel. 733 714 049

ředitelka organizace/statutární zástupce/  

 

http://vagnvagensbygg.se/firmenit/1544 Mgr. Markéta Grecmanová, tel. 774 774 639

finanční manažer  / finance /

 

Mgr. Markéta Bartáková (roz. Pěgřímová), DiS., tel. 774 774 638

koordinátor / vedoucí sociálních služeb/koordinace, management