• Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace, partner projektů; poskytnutí prostor pro trávení volného času dětí (hřiště, tělocvična), spolupráce v oblasti školní docházky dětí. Organizace spolupracuje v rámci primární prevence s řadou dalších základních škol (např. ZŠ Košaře, ZŠ Klegova, ZŠ U Kříže-Ostrava Michálkovice, ZŠ Bohumínská, ve kterých realizujeme besedy primární prevence)
 • Úřad městského obvodu Ostrava Mariánské Hory a Hulváky, zejm. bytový a sociální odbor, Ostrava Jih,
 • Magistrát města Ostravy (podpora činnosti organizace, finanční podpora, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, prevence, spolupráce v rámci Programu Sociální Inkluze Ostrava, společně s organizacemi Centrum sociálních služeb, o.p.s., Centrom, o.s.)
 • Magistrát města Frýdek-Místek (podpora činnosti organizace, pronájem bytu pro účely poskytování služby Dům na půl cesty)
 • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Sociálně právní ochrana dětí a mládeže (metodická podpora), registrované sociální služby
 • Vzájemné soužití, o.s. (partner projektu „Integrace“, 2009 -2011)
 • Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace, pobočka Ostrava Vítkovice, Kutuzovova 14 – nabídka řady akcí pro děti a mládež v rámci Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi),
 • Policie ČR, Ostrava, Frýdek-Místek,
 • Městská policie Ostrava
 • Probační a mediační služba, středisko Ostrava (metodické vedení v oblasti výkonu SPČ v rámci naší organizace, spolupráce v programu sekundární prevence),
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Magone, Ostrava Dubina (spolupráce v oblasti programu sekundární prevence),
 • Sociální kurátoři pro děti a mládež obvodu Ostrava Jih, Ostrava-Poruba,
 • Partners Czech, o.p.s. (metodická podpora v oblasti realizace výchovně-vzdělávacích, resocializačních programů),
 • Osada Bedřiška, o.s. (spolupráce v rámci Komunitního centra Bedřiška a aktivní zapojení se do komunitního života v lokalitě), spolupráce byla aktivní do poloviny roku 2012,
 • Residomo, s.r.o. (pronájem bytu pro účely poskytování sociální služby Dům na půl cesty Frýdek-Místek, podpora vybraných uživatelů opouštějících DPC FM – zprostředkování bydlení pro pracující uživatele).
 • Roma Education Fund – realizace programu přeškolní výchovy dětí z vybraných sosiálně vyloučených lokalit ve spolupráci s organizací Beleza, o.s. (projekt „Together To Preschool“)
 • Vybrané Mateřské školy v obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Ostrava-Poruba (spolupráce v rámci projektu „Together To Preschool“)
 • Vítkovická střední průmyslová škola a Gymnázium, Hasičská 40, Osrava Hrabůvka (dodavatel rekvalifikací v rámci projektu „Nová cesta“)
 • Bethel Frýdek-Místek, Renarkon Frýdek-Místek (spolupráce se službou Dům na půl cesty Frýdek-Místek, Bílý nosorožec, o.p.s.)
 • Dětské domovy v rámci MSK (např. Fulnek, Frýdek-Místek, Čeladná, Melč,….projekt „Nová cesta“),
 • Dům na půl cesty Ostrava, Třinec; Výchovné ústavy (Projekt „Nová cesta“).
 • Vyšší odborná škola sociální a Ostravská universita v Ostravě, Slezská universita v Opavě (odborné praxe a stáže studentů)
 • Centrum sociálních služeb, o.p.s. (spolupracující organizace)
 • Hotel Rajská bouda, Malenovice (dodavatel ubytování a služeb pro realizaci Motivačně aktivizačních kurzů, projekt „Nová cesta“)
 • Young Life, ČR (konkr. pan Ota Kaňok)
 • Tesco Stores ČR

chartsignale binУЄre optionen a řada dalších institucí a organizací……….

conocer americanos en madrid