click now
fille cherche garcon Program na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2016 (kapitola 313 – MPSV státního rozpočtu)

Dotace je určena na realizaci sociální služby http://netix.pl/includes/frazaty/1195 Dům na půl cesty Frýdek-Místek (identifikátor 6999964), Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (identifikátor 5438350) na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon (č. smlouvy 033307/2015/SOC) a Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (č. 00899/2016/SOC).

conocer gente antequera Období realizace:                  1.1.2016-31.12.2016

https://www.ronnipedersen.com/ypysti/5347 Výše poskytnuté dotace:      1.672.000 Kč

you can try this out Poskytovatel:                         Moravskoslezský kraj

 

 

rencontre skype en ligne  

Dotace na realizaci sociální služby como coquetear a un hombre Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2016 (identifikátor 5438350) na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče č. 75 z rozpočtu statutárního města Ostravy

site d rencontre gratuit Ev.číslo:                                0165/2016/SVZV

rencontre en ligne film entier Období realizace:                  1.1.2016-31.12.2016

Výše poskytnuté dotace:      350.000 Kč

„Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostrava“.

 

 

 

Dotace na realizaci projektu Komunitní centrum Bedřiška 2016 na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti prevence kriminality č. 26 z rozpočtu statutárního města Ostrava.

Ev.č.smlouvy:                       0771/2016/SVZ

Období realizace:                  1.1.2016-31.12.2016

Výše poskytnuté dotace:      240.000 Kč

„Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy“.

 

 Dotace na realizaci projektu Program primární prevence 2016 na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti prevence kriminality č. 1 z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Ev.číslo:                                0746/2016/SVZ

Období realizace:                  1.1.2016-31.12.2016

Výše poskytnuté dotace:      286.000 Kč

„Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy“.

 

 Dotace na realizaci projektu Program sekundární prevence 2016 na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti prevence kriminality č. 9 z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Ev.číslo:                                0754/2016/SVZ

Období realizace:                  1.1.2016-31.12.2016

Výše poskytnuté dotace:      229.000 Kč

„Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy“.

 

 

 

Dotace na realizaci projektu „Together To Preschool“

Číslo smlouvy:                       CZ033

Donátor:                                Roma Education Fund, Statutární město Ostrava

 

 

Dotace na realizaci projektu „Together To Preschool - continue“

Číslo smlouvy:                       CZ047

Donátor:                                Roma Education Fund, Statutární město Ostrava

Realizace:                              04/2016-11/2016