check out the post right here
i want to hook up with sugar mummy Program na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2016 (kapitola 313 – MPSV státního rozpočtu)

Dotace je určena na realizaci sociální služby discover this Dům na půl cesty Frýdek-Místek (identifikátor 6999964), Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (identifikátor 5438350) na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon (č. smlouvy 033307/2015/SOC) a Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (č. 00899/2016/SOC).

http://tjez.gob.mx/perdakosis/1984 Období realizace:                  1.1.2016-31.12.2016

http://notzero.in/?viowpew=rencontre-clermont-ferrand-badoo&176=70 Výše poskytnuté dotace:      1.672.000 Kč

https://www.citadelrs.com/primerko/5008 Poskytovatel:                         Moravskoslezský kraj

 

 

grupos para conocer personas en facebook  

Dotace na realizaci sociální služby http://sebastiancorreal.com/?molekyla=how-to-get-over-your-ex-dating-your-friend&b50=f8 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2016 (identifikátor 5438350) na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče č. 75 z rozpočtu statutárního města Ostravy

check this link right here now Ev.číslo:                                0165/2016/SVZV

beste online dating sites Období realizace:                  1.1.2016-31.12.2016

Výše poskytnuté dotace:      350.000 Kč

„Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostrava“.

 

 

 

Dotace na realizaci projektu Komunitní centrum Bedřiška 2016 na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti prevence kriminality č. 26 z rozpočtu statutárního města Ostrava.

Ev.č.smlouvy:                       0771/2016/SVZ

Období realizace:                  1.1.2016-31.12.2016

Výše poskytnuté dotace:      240.000 Kč

„Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy“.

 

 Dotace na realizaci projektu Program primární prevence 2016 na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti prevence kriminality č. 1 z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Ev.číslo:                                0746/2016/SVZ

Období realizace:                  1.1.2016-31.12.2016

Výše poskytnuté dotace:      286.000 Kč

„Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy“.

 

 Dotace na realizaci projektu Program sekundární prevence 2016 na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti prevence kriminality č. 9 z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Ev.číslo:                                0754/2016/SVZ

Období realizace:                  1.1.2016-31.12.2016

Výše poskytnuté dotace:      229.000 Kč

„Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy“.

 

 

 

Dotace na realizaci projektu „Together To Preschool“

Číslo smlouvy:                       CZ033

Donátor:                                Roma Education Fund, Statutární město Ostrava

 

 

Dotace na realizaci projektu „Together To Preschool - continue“

Číslo smlouvy:                       CZ047

Donátor:                                Roma Education Fund, Statutární město Ostrava

Realizace:                              04/2016-11/2016