Program na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 (kapitola 313 – MPSV státního rozpočtu)

Dotace je určena na realizaci sociální služby Dům na půl cesty Frýdek-Místek (identifikátor 6999964), Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (identifikátor 5438350) na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Číslo smlouvy:                       01471/2015/D1/2015/SOC

Období realizace:                  1.1.2015-31.12.2015

Výše poskytnuté dotace:      1.132.000 Kč (identifikátor 5438350), 242.000 Kč (identifikátor 6999964)

Poskytovatel:                        Moravskoslezský kraj

 

Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015. Dotace byla určena na realizaci sociální služby Dům na půl cesty Frýdek-Místek (identifikátor 6999964).


Číslo smlouvy:                   
01642/2015/SOC

Období realizace:               01.01.2015-31.12.2015

Výše poskytnuté dotace:  448.200 Kč

Poskytovatel:                    Moravskoslezský kraj

 

 

 

 

Projekt: “Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK II”. Dotace byla určena na realizaci sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (identifikátor 5438350).


Číslo smlouvy:                        02558/2013 KŘ , 9 SAS/06/2013                            

Období realizace:                   11/2013-05/2015

Výše poskytované dotace:    Fakturováno v r. 2015: 343.000 Kč

Poskytovatel:                         Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

           


_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dotace na realizaci sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (identifikátor 5438350) na základě Smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče č. 75 na zabezpečení projektu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2015“ z rozpočtu statutárního města Ostrava.

Číslo smlouvy:                       0319/2015/SVZV

Období realizace:                  1.1.2015-31.12.2015

Výše poskytnuté dotace:      250.000 Kč

„Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostrava“.

 


 

Dotace na realizaci projektu Komunitní centrum Bedřiška 2015 na základě Smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava.

Číslo smlouvy:                       0465/2015/SVZV

Období realizace:                  1.1.2015-31.12.2015

Výše poskytnuté dotace:      240.000 Kč

„Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostrava“.

 
Dotace na realizaci projektu Program primární a sekundární prevence na základě Smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava.

Číslo smlouvy:                       0464/2015/SVZV

Období realizace:                  1.1.2015-31.12.2015

Výše poskytnuté dotace:      380.000 Kč

„Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostrava“.

 


Dotace na realizaci projektu „Pro společnou radost aneb poznejte netradiční sporty“ na základě Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace OKD

Číslo smlouvy:                       140210152

Období realizace:                  1.8.2014-31.7.2015

Výše poskytnuté dotace:      50.000 Kč

 


Dotace na realizaci projektu „Together To Preschool“

Číslo smlouvy:                       CZ033

Donátor:                                Roma Education Fund, Statutární město Ostrava

Období realizace:                  1.1.2013-31.12.2015