source url Zejména studentům VOŠS a VŠ v oblasti sociální práce, managementu v sociální práci, sociální patologie a studentům pedagogických oborů, nabízíme možnost odborné praxe/stáže v rámci poskytované Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Ostravě Hulváky a Domu na půl cesty Frýdek-Místek. Studenti se mohou seznámit také s činnostmi, které nejsou registrovanými sociálními službami (Komunitní centrum Bedřiška, programy primární a sekundární prevence – besedy na školách, resocializační programy, projekt předškolní přípravy „Together To Preschool“, zaměřený na vstup do běžných MŠ a nesegregovaných ZŠ u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí).

http://bigaussie.com.au/irbios/5426
Praxe není možné vykonávat v pátky dopoledne, kdy v organizaci probíhají porady týmu, porady ke standardům kvality a supervize. Praxe v tento den je možná až po 14:00 hodině a pouze v oblasti výchovně-vzdělávací, sociálně terapeutické a volnočasové činnosti. Studentům nabízíme zejména pondělí až středy dopoledne/odpoledne, čtvrtek a pátek odpoledne po 14:00 hodině.

http://www.bgroads.com/?prosturadlo1=opzioni-digitali-come-imparare-i-segnali&877=af Upozorňujeme, že všichni studenti v rámci odborné praxe jsou vázáni mlčenlivostí a před nástupem na praxi je nezbytné mít vyřízeny veškeré formální náležitosti spojené s výkonem praxe (kontrakty, smlouvy, potvrzení praxe). 

http://www.siai.it/?ityies=opzioni-binarie-rimborso&81e=29  

Kontakt v případě zájmu o odbornou praxi/stáž:


Mgr. Markéta Bartáková, DiS.,

http://battunga.com.au/?giopere=strategia-facile-opzioni-digitali&6bf=38 koordinátor, vedoucí sociálních služeb

Bílý nosorožec, o.p.s, Ladislava Ševčíka 420/26, Ostrava

http://www.castleimmobiliare.it/?buisews=come-funziona-la-piattaforma-opzioni-binarie&521=b4 Email: vedeni[zavináč]bilynosorozec[tečka]cz

here Tel. 596 112 052, mobil: 774 774 638