Bílý nosorožec, o.p.s. je na facebooku

  • Napsal Vedení
  • Zveřejněno: 10. říjen 2016

more info here Organizace Bílý nosorožec, o.p.s. založila nový facebookový účet dostupný z https://www.facebook.com/bilynosorozec, na kterém naleznete informace o naší činnosti, prezentaci aktivit a je zde vytvořen prostor pro sdílení nejen s našimi uživateli, ale také se spolupracujícími subjekty či veřejností.

Oznámení o omezení provozní doby Sociálně aktivizačního centra, Komunitního centra Bedřiška a projektu Společně do školky v termínu 10.-12.8.2016

  • Napsal Vedení
  • Zveřejněno: 3. srpen 2016

check this site out Vážení,

une rencontre film streaming vk dovolujeme si oznámit, že Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, reg.č. 5438350, Komunitní centrum Bedřiška, projekt Together to Preschool-continue budou v termínu od 10.8. do 12.8. 2016 mimo provoz, a to z důvodu plánovaných sanitárních dnů v organizaci. Služby budou plně k dispozici v souladu s registrací a provozní dobou od 15.8.2016.

S díky za pochopení

check my blog Mgr. Markéta Bartáková

http://tgnguoinoitieng.com/manjak/8086 Vedoucí soc.služeb, koordinátor

Bílý nosorožec, o.p.s.

Projektová výuka studentů FSS OU v lokalitě Bedřiška

  • Napsal Vedení
  • Zveřejněno: 4. červenec 2016

Ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity byl naší organizací umožněn výkon praxe 4 studentkám 1. ročníku navazujícího magisterského studia sociální práce, jehož účelem bylo naplánovat a zrealizovat projekt v dané oblasti, přičemž si studentky vybraly oblast komunitní práce. V průběhu 13-ti týdnů mapovaly potřeby obyvatel lokality Bedřiška, i organizace samotné (na Bedřišce organizace provozuje Komunitní centrum a terénní formu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi). Na základě výsledků analýzy potřeb, byla dále navrhnuta opatření k jejich naplnění v podobě projektu.

V praxi se studentkám podařilo navázat s obyvateli lokality vztah, detailně provedly analýzu potřeb místních obyvatel, které následně prezentovaly také vedení organizace. Nakonec byla vybrána jedna z potřeb, na které se shodli aktivní účastníci komunity, studentky a pracovníci organizace Bílý nosorožec o.p.s. tak, aby byla realizovatelná v rámci studijního projektu. Aktivní obyvatelé lokality Bedřiška byli v užším kontaktu s projektovým týmem studentek, přičemž se dohodli na realizaci potřeby realizovat „více akcí pro děti“. Jedním z cílů bylo také zajistit aktivní skupinu obyvatel, která by další aktivity pro děti mohla sama v budoucnu plánovat, nebo se výrazně podílet na jejich realizaci.

Pro účely organizování akce, jakožto výstupu projektu, kterou společně pojmenovali „Hurá prázdniny - Karneval na Bedřišce“, zajišťovali studentky a aktivní obyvatelé společně jednotlivé kroky - podobu akce, oslovování sponzorů, zajištění pronájmu pozemku, spolupráce na aktivitách v rámci Karnevalu, rozdělení úkolů mezi členy týmu a obyvatele, výrobu karnevalových masek, atd.

Akce byla zrealizována 24. června od 15 – 17 hodin a i přes nadměrné horko, které tento den panovalo, si děti i rodiče užili zábavné odpoledne, které lokalitu opět oživilo a přineslo nejen zábavu a hry, ale také dobrou atmosféru, ve které mohli strávit společný čas pracovníci organizace, spolu s projektovým týmem studentek a místními obyvateli.

Velké díky patří také dobrovolníkům a sponzorům akce. Kromě drobných příspěvků studentek a mentorek, se o odměny ve formě sladkostí velkou měrou podílela firma The Candy Plus Sweet Factory s.r.o. se sídlem v Petřvaldu, které bychom rádi touto cestou ještě jednou poděkovali.

Cílem spolupráce bylo zprostředkovat studentkám možnost aktivní sociální práce a vyzkoušet si, co v praxi obnáší realizace projektu, které sebou často nese svá rizika, úskalí, ale i nutnost hledat alternativní formy řešení tak, aby bylo dosahování společných cílů.

Děkujeme tímto všem 4 studentkám – Petře Sobkové, Nikole Jankurové, Natálii Nuhlíčkové a Haně Pospíšilové, které projekt realizovaly a doufáme, že tato zkušenost obohatila všechny zúčastněné subjekty. V období prázdnin budou studentky projekt evaluovat a na konci roku prezentovat na Fakultě sociálních studií.

 

Autor článku: Mgr. J. Stejskalová

Admin.: Mgr. M. Bartáková

Poděkování paní Glogarové za předání dětského oblečení pro děti

  • Napsal Vedení
  • Zveřejněno: 12. duben 2016

Poděkování paní Glogarové za předání dětského oblečení pro děti Touto cestou bychom rádi poděkovali paní Radce Glogarové, mamince na rodičovské dovolené, která zorganizovala předání dětského oblečení pro děti do 10-ti let , a dalších dětských potřeb (pleny, štěrkátka, lahvičky, hračky), které budou skrze naši organizaci distribuovány přímo potřebným rodinám s dětmi, z řad uživatelů našich služeb. Velice děkujeme.

10 let výročí organizace a talentová show „Ukažme, co umíme“

  • Napsal Mgr. Markéta Bartáková
  • Zveřejněno: 19. červen 2015

Dne 3. června se uskutečnila Talentová soutěž s názvem „Ukažme, co umíme“. Akci pořádala organizace Bílý nosorožec, o.p.s. k příležitosti 10. výročí svého vzniku, a to pod záštitou zpěvačky Lucie Hrůzové, s jejíž podporou se mohla konat v Multižánrovém centru Cooltour na Výstavišti Černá louka v Ostravě. Akce byla, mimo jiné, zahájena také prezentací vývoje organizace v horizontu deseti let.


Svůj talent ukázalo celkem 16 vystupujících ze spolupracujících organizací (Společně Jekhetane, o.p.s., Centrom o.s., Pavučina o.p.s., Bílý nosorožec, o.p.s., Dětský domov Čeladná, Vzájemné soužití, o.p.s., Armáda Spásy a KC Maják v Orlové). V pětičlenné porotě zasedla Veronika Navrátilová, která zastupovala jednoho ze sponzorů akce, dále Mgr. Lucie Škvaridlová, koordinátorka soc. začleňování Magistrát města Ostrava, vítězka Hlasu Československa 2014 Lenka Hrůzová, tanečník David Janáček a zástupce naší organizace Dáša Suchánková. Porota svědomitě hodnotila talent všech účinkujících, kteří získali za svou účast řadu drobných cen, dále byli vyhlašováni vždy tři nejlepší soutěžící ve dvou soutěžních kategoriích. V kategorii „jednotlivec“ obdržela první místo Aneta Lešková a získala tak za svůj zpěv hlavní cenu, kterou byl mobilní telefon. V kategorii „skupina“ se umístily dívky z NZDM Zárubek (Vzájemné soužití, o.p.s.) se svým Romským čardášem a mohly se tak těšit z hlavní ceny, kterou byl tablet.


Vedle soutěžních představení své umění předvedli také pozvaní hosté, kterým tímto velice děkujeme. Zpěvačka Lenka Hrůzová zazpívala dvě skladby, stepařské sólo vystoupení předvedl Mistr České republiky pan Miroslav Spáčil a na závěr svým tanečním vystoupení roztancoval publikum David Janáček s dalšími pozvanými tanečníky.

Pro účinkující byl připraven bohatý raut a sponzorské dary věnovaly firmy Disam RT s.r.o., Profiterm Morava s.r.o. a Profiterm Facility, a.s., Fair Credit International SE, Josef Ničman, System Control s.r.o., Václav Tvarůžka, Lenka Hrůzová a Barbora Michlová.


Velké poděkování patří nejen sponzorům, kteří tak připravili možnost věnovat krásné a hodnotné ceny do soutěže, ale také porotě, hostům, všem účinkujícím, kteří ukázali, že talent jim opravdu nechybí. V neposlední řadě patří poděkování také týmu organizace, zejména pak Báře Michlové, která akci zajišťovala a Lukáši Šarinovi, který se, ač je svou profesí sociální pracovník, výborně ujal role moderátora a celou akcí nás provázel.

 

 

Informace

 

visit this page Bílý nosorožec, o.p.s.
Ladislava Ševčíka 420/26
709 00 Ostrava Hulváky
site rencontre pour hypersensible Bank. spojení: Raiffeisen bank a. s.
http://hivtestkit.ph/?melisa=souper-rencontre-blainville&32e=8d Číslo účtu: 2115913001/5500
More Info IČO: 268 63 901