Dětský den v lokalitě Červený kříž

  • Napsal BN
  • Zveřejněno: 31. květen 2013

V pátek 31.5.2013 proběhl v lokalitě Červený kříž, přímo mezi jednotlivými domy „Dětský den“ pro uživatele Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Děti plnily postupně řadu úkolů na celkem 7 stanovištích, od těch pohybových až po ty k přemýšlení (slalomy, slepecká dráha, křížovky, puzzle, třídění odpadu, hod míčkem, skákání mezi překážkami). Poté, co děti naplnily celou hrací kartu, čekala je na stanovišti č. 8 odměna. Akce se účastnilo 49 dětí.

Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji

  • Napsal BN
  • Zveřejněno: 7. květen 2013

Primárním cílem projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, CZ.1.04/3.1.00/05.00070, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR, je podpora integrace osob sociálně vyloučených nebo osob ohrožených sociálním vyloučením prostřednictvím efektivního poskytování sociálních služeb, které jim pomohou při odstraňování bariér k plnohodnotnému sociálnímu začlenění a zaměstnání. V rámci tohoto projektu je od 1.5. 2013 financována také sociální služba Dům na půl cesty Frýdek-Místek, subdodavatel služby je organizace Bílý nosorožec, o.p.s.

Více na:

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/eu/optimalizace-site-sluzeb-socialni-prevence-v-moravskoslezskem-kraji-27953/

 

Informace

 

Bílý nosorožec, o.p.s.
Ladislava Ševčíka 420/26
709 00 Ostrava Hulváky
Bank. spojení: Raiffeisen bank a. s.
Číslo účtu: 2115913001/5500
IČO: 268 63 901