I. Workshop netradičních sportů

  • Napsal BN
  • Zveřejněno: 12. leden 2015

Bílý nosorožec, o.p.s. v rámci projektu nadace OKD s názvem „Pro společnou radost aneb poznejte netradiční sporty“ pořádá 5.2.2015 I. WORKSHOP NETRADIČNÍCH SPORTŮ. Jedná se o sportovní klání ve třech netradičních sportech a to Indiaca, Dodgeball, King-ball. Akce se koná pro spolupracující ZŠ a tým účastníků projektu Bílý nosorožec, o.p.s. v prostorách Střediska volného času Don Bosco

 

 

Ukliď si pro dobrou věc

  • Napsal BN
  • Zveřejněno: 17. prosinec 2014

V organizaci Bílý nosorožec, o.p.s. absolvovali odbornou praxi 3 studenti OU, Fakulty sociálních studií, jmenovitě Adéla Dvořáková, Josef Kawulok, Jan Klos, kteří jako součást své praxe vytvořili sbírkový projekt s názvem „Ukliď si pro dobrou věc“, aneb Univerzitní sbírka hraček a oblečení. V rámci projektu byly také vytvořeny webové stránky: www.uklidsiprodobrouvec.netstranky.cz, kde naleznete i konkrétní výčet toho, co sbírka obsahovala a veškeré informace k projektu.

Prostřednictvím tohoto projektu zrealizovali na vybraných fakultách Ostravské univerzity sbírku hraček a oblečení pro děti ze sociálně vyloučených lokalit. První týden v prosinci tuto sbírku organizaci Bílý nosorožec, o.p.s. předali, Následně se také v podobě Mikuláše, anděla a čerta účastnili Mikulášské nadílky, na které sami část hraček předali.

Číst dál: Ukliď si pro dobrou věc

Mikuláš v Mamaklubu

  • Napsal BN
  • Zveřejněno: 8. prosinec 2014

Ve čtvrtek 4.12.2014 navštívili Mikuláš, anděl a čert Mamaklub v Mariánských Horách, který je realizován v rámci předškolního projektu „Together to Preschool“ (spolufinancováno Roma Education Fund a Magistrátem města Ostrava). Mikuláš zde rozdal celkem 21 balíčků dětem, které docházejí pravidelně do Mamaklubu nebo se svou maminkou navštívily aktivitu Your Story. Kromě sladkostí si každý malý uživatel odnesl plyšové zvířátko, které organizace Bílý nosorožec, o.p.s. získala jako dar ze sbírky hraček, kterou pořádali studenti Ostravské university, jmenovitě tak chceme poděkovat studentům slečně Dvořákové, panu Klusovi a Kawulokovi, kteří nejen zorganizovali tuto sbírku, ale také nám pomohli vytvořit tu správnou atmosféru tím, že se na chvíli proměnili v Mikuláše, anděla a čerta. Velký dík patří také těm, kteří hračky do sbírky věnovali, pomohli tak vykouzlit na tváři úsměv našim nejmenším. Děkujeme a přejeme Vám poklidný adventní čas.

 

Vánoční trhy 2014

  • Napsal Super User
  • Zveřejněno: 27. listopad 2014

Stalo se již tradicí, že se organizace Bílý nosorožec, o.p.s. účastní se svými výrobky „Vánočních trhů“ v Ostravě. Letos budou na Masarykově náměstí zástupci organizace na trzích prodávat 28.11.2014 v čase od 10:00 do 15:30 hodin a 22.12. 2014 v čase od 11:00 do 20:00 hodin. Ke koupi bude sortiment, na jehož výrobě se podíleli uživatelé sociálních služeb, za pomoci našich pracovníků. Konkrétně si můžete zakoupit šperky z korálků a fimo hmoty, drobné vánoční ozdoby, vánoční věnce a svícny. Získané prostředky budou použity na zakoupení dalšího materiálu pro zájmové dílny v rámci poskytované sociální služby. Děkujeme Magistrátu města Ostrava za příležitost účastnit se vánočních trhů. Přejeme Vám krásný advent a těšíme se na setkání s Vámi, přijďte nás podpořit a udělat někomu blízkému radost originálním dárkem.

 

Výstavba dětské dřevěné konstrukce v lokalitě Bedřiška

  • Napsal BN
  • Zveřejněno: 3. červenec 2013

V termínu od 1.7. do 4.7. 2013 probíhá v lokalitě Bedřiška výstavba dřevěného hracího prvku pro děti. Tento stavební projekt realizují mladí američtí středoškolští studenti a je organizován ve spolupráci Club Beyond, Young Life a organizace Bílý nosorožec, o.p.s., která v místě provozuje již 3. rokem Komunitní centrum Bedřiška. Aktivita na Bedřišce sestává z úpravy plochy a vybudování hracího prvku (velikost cca 13,6 m x 1,8 m, zapuštění do země 70-80 cm), pomocných prací v KC Bedřiška (malování) a odpoledního programu pro děti, který zajišťují američtí studenti pod vedením svých vedoucích a za přítomnosti pracovníků organizace Bílý nosorožec, o.p.s. Hrací prvek nese certifikát bezpečnosti (Domeček Tyrš, ČSN 1176 – TÜV SÜD Czech s.r.o. Praha) a bude následně v majetku organizace Bílý nosorožec, o.p.s., která bude pověřena jeho správou, pozemek, na kterém je konstrukce budována je v majetku Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

Američtí partneři zajišťují finanční i materiální zabezpečení celé akce, na stavbu dohlíží odborní garanti. Dětská hrací plocha bude sloužit k smysluplnému trávení volného času dětí a mládeže ve věku 3-14 let v lokalitě Bedřiška, kde děti nemají mnoho možností k bezpečné hře.

Američtí partneři realizují v daném termínu také doprovodný dopolední program pro děti v Sociálně aktivizačním centru, kterým doplnili prázdninovou nabídku aktivit nad rámec poskytované Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Program probíhá od 10:00 do 12:00 hodin pro dvě skupiny dětí a sestává z English club – angličtina, tradice a kultura, dále z řady zábavných a interaktivních her, písniček či vyprávění příběhu s křesťanskou tématikou. Program probíhá v angličtině, za asistence překladatele. Ze strany dětských uživatelů, kteří navštěvují Sociálně aktivizační centrum je na akci velmi pozitivní zpětná vazba, stejně tak se aktivně zapojili obyvatelé lokality Bedřiška.

Společný projekt bude slavnostně ukončen v lokalitě Bedřiška ve čtvrtek, tj. 4.7. 2013, ve 14:00 hodin, kdy proběhne „celebration“.

Informace

 

Bílý nosorožec, o.p.s.
Ladislava Ševčíka 420/26
709 00 Ostrava Hulváky
Bank. spojení: Raiffeisen bank a. s.
Číslo účtu: 2115913001/5500
IČO: 268 63 901