view website Ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity byl naší organizací umožněn výkon praxe 4 studentkám 1. ročníku navazujícího magisterského studia sociální práce, jehož účelem bylo naplánovat a zrealizovat projekt v dané oblasti, přičemž si studentky vybraly oblast komunitní práce. V průběhu 13-ti týdnů mapovaly potřeby obyvatel lokality Bedřiška, i organizace samotné (na Bedřišce organizace provozuje Komunitní centrum a terénní formu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi). Na základě výsledků analýzy potřeb, byla dále navrhnuta opatření k jejich naplnění v podobě projektu.

binäre optionen handeln mit spielgeld V praxi se studentkám podařilo navázat s obyvateli lokality vztah, detailně provedly analýzu potřeb místních obyvatel, které následně prezentovaly také vedení organizace. Nakonec byla vybrána jedna z potřeb, na které se shodli aktivní účastníci komunity, studentky a pracovníci organizace Bílý nosorožec o.p.s. tak, aby byla realizovatelná v rámci studijního projektu. Aktivní obyvatelé lokality Bedřiška byli v užším kontaktu s projektovým týmem studentek, přičemž se dohodli na realizaci potřeby realizovat „více akcí pro děti“. Jedním z cílů bylo také zajistit aktivní skupinu obyvatel, která by další aktivity pro děti mohla sama v budoucnu plánovat, nebo se výrazně podílet na jejich realizaci.

https://www.gostatewide.net/marderos/7161 Pro účely organizování akce, jakožto výstupu projektu, kterou společně pojmenovali „Hurá prázdniny - Karneval na Bedřišce“, zajišťovali studentky a aktivní obyvatelé společně jednotlivé kroky - podobu akce, oslovování sponzorů, zajištění pronájmu pozemku, spolupráce na aktivitách v rámci Karnevalu, rozdělení úkolů mezi členy týmu a obyvatele, výrobu karnevalových masek, atd.

dating stadthagen Akce byla zrealizována 24. června od 15 – 17 hodin a i přes nadměrné horko, které tento den panovalo, si děti i rodiče užili zábavné odpoledne, které lokalitu opět oživilo a přineslo nejen zábavu a hry, ale také dobrou atmosféru, ve které mohli strávit společný čas pracovníci organizace, spolu s projektovým týmem studentek a místními obyvateli.

http://meliggoi.gr/mokryxa/1825 Velké díky patří také dobrovolníkům a sponzorům akce. Kromě drobných příspěvků studentek a mentorek, se o odměny ve formě sladkostí velkou měrou podílela firma The Candy Plus Sweet Factory s.r.o. se sídlem v Petřvaldu, které bychom rádi touto cestou ještě jednou poděkovali.

Cílem spolupráce bylo zprostředkovat studentkám možnost aktivní sociální práce a vyzkoušet si, co v praxi obnáší realizace projektu, které sebou často nese svá rizika, úskalí, ale i nutnost hledat alternativní formy řešení tak, aby bylo dosahování společných cílů.

Děkujeme tímto všem 4 studentkám – Petře Sobkové, Nikole Jankurové, Natálii Nuhlíčkové a Haně Pospíšilové, které projekt realizovaly a doufáme, že tato zkušenost obohatila všechny zúčastněné subjekty. V období prázdnin budou studentky projekt evaluovat a na konci roku prezentovat na Fakultě sociálních studií.

 

Autor článku: Mgr. J. Stejskalová

Admin.: Mgr. M. Bartáková