change background image color

Operační program zaměstnanost

  

Informace

 

Bílý nosorožec, o.p.s.
Ladislava Ševčíka 420/26
709 00 Ostrava Hulváky
Bank. spojení: Raiffeisen bank a. s.
Číslo účtu: 2115913001/5500
IČO: 268 63 901